Workshops

Ronde 1

Workshop “Designathon”
In de groeiende wereld van digitale gezondheidsinformatie is het van groot belang dat de interfaces, systemen en digitale processen zijn afgestemd op de behoeften van degenen die er dagelijks mee werken. Deze workshop biedt een gelegenheid om samen te verkennen hoe design thinking en gebruikersgericht ontwerp kunnen bijdragen aan een meer intuïtieve, effectieve en betekenisvolle interactie met digitale gezondheidsgegevens. Of je nu een zorgprofessional, patiënt, data-analist of wetenschappelijk onderzoeker bent, jouw perspectief is van onschatbare waarde! We duiken in praktische benaderingen, innovatieve ideeën en inspirerende voorbeelden. Met als doel samenwerken om een beter begrip te krijgen van wat er nodig is voor een naadloze digitale ervaring in de zorg. Jouw input helpt bij het vormgeven van de bouwstenen voor het ontwerpen van oplossingen die niet alleen voldoen aan de technische eisen, maar ook aansluiten bij de menselijke kant van de gezondheidszorg. 
Bas Drese, Carlos Villa Baars, Christine Beerepoot en Sabine Uitslag 

Workshop nationaal releasebeleid
Tijdens deze sessie zullen we samenwerken om de fundamenten te leggen voor een nationaal releasebeleid dat niet alleen consistent is, maar ook flexibel genoeg om te voldoen aan de diverse behoeften van onze stakeholders. In de dynamische wereld van technologische ontwikkelingen en software-implementaties is een gestructureerd en effectief releasebeleid essentieel voor het soepel functioneren van systemen en applicaties op nationaal niveau. Deze workshop biedt een unieke gelegenheid om samen te komen, inzichten te delen en gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van een robuust nationaal releasebeleid. We zullen dieper ingaan op aspecten als coördinatie tussen verschillende stakeholders, standaardisatie van processen en waarborgen van een naadloze uitrol van updates.
Wim van Reijm, Ruud Lucas, Lettie Steur en Joris Arts

Workshop SNOMED 
Het SNOMED-advies gaat over goed gebruik van SNOMED in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, medisch specialistische zorg, paramedische zorg, thuiszorg en bij huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ontdek in deze workshop wat het SNOMED-advies voor jou als eindgebruiker (en voor jouw sector) betekent. We vertellen welke hulp je kan krijgen, horen graag wat nog meer nodig is en delen een inspirerend praktijkverhaal. Omdat elke sector een eigen transformatieplan maakt, geven we tips voor het ontwikkelen van dit plan. 
Sylvia Veereschild en Magdalena de Bruin

Workshop Zib-transitie 
Zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn een belangrijk instrument om te komen tot eenheid van taal en hergebruik van zorginformatie. Maar in de ontwikkeling en toepassing van zibs doen zich nog knelpunten voor die effectief (her)gebruik in de weg staan. In de zib-transitie worden deze knelpunten aangepakt door met alle betrokken partijen - denk aan zorgverleners, leveranciers, architecten, beleidsmakers - samen te zoeken naar oplossingen. In deze workshop willen we dieper in gaan op de positie van zibs in relatie tot andere standaarden in het gezondheidsinformatiestelsel en willen we in interactie met de deelnemers doorspreken over de (mogelijke) consequenties in de praktijk.
Gerda Meijboom, Dave van Dijk, Cynthia Yang en Marcel Collignon 

Ronde 2

Workshop FHIR
Om interoperabiliteit te realiseren is besloten om bij gegevensuitwisseling gebruik te maken van HL7 FHIR en zorginformatiebouwstenen. Informatiestandaarden gaan over naar een nieuwe versie die voldoet aan die baseline, waarna implementatie kan plaatsvinden. De komende tijd gaat stelselbeheerder Nictiz in afstemming met het zorgveld en ICT-leveranciers een roadmap opstellen. In deze roadmap is aandacht voor de migratie zodat de verschillende standaarden goed op elkaar zijn afgestemd en de capaciteit optimaal benut wordt. Wil jij meewerken aan de roadmap? In groepjes maken we een start voor het implementeren van vernieuwde informatiestandaarden!
Ruud Lucas, Steven Borm en Walter Kraan

Workshop LOINC
LOINC is een codestelsel en heeft als doel om concepten te standaardiseren van laboratoriumaanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. Voor (lab 2) public health komt LOINC op de kaart, maar er zijn veel andere spelers en veel andere initiatieven die verbonden zijn met de implementatie van LOINC. Met de deelnemers van de workshop willen we brainstormen over de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast vertellen we meer over de pilot, omliggende activiteiten en uitdagingen. In deze workshop wordt geïnventariseerd of helder is wat “implementatie van LOINC” precies inhoudt; langs welke weg implementatie van LOINC kan worden bereikt, en welke keuzes gemaakt moeten worden en tot slot op welke wijze je regie organiseert op het implementatieproces in samenhang met andere initiatieven.
Ronald Cornet, Mariëlle van der Velpen en Magdalena de Bruin

Workshop Nationale bibliotheek
Wordt de Nationale Bibliotheek dé online vindplaats voor actuele en betrouwbare informatie over het gezondheidsinformatiestelsel? Dat is wel het doel! Maar dat kan niet zonder jullie. Ontwerp met ons mee zodat de Nationale Bibliotheek aansluit op jouw informatiebehoefte.
Yola Park, Mischa Tol, Christine Beerepoot en Sabine Uitslag 

Workshop Stelselcriteria 
Om tot een betere samenhang en goede besturing van het stelsel van standaarden te komen, formuleert Nictiz als stelselbeheerder in samenspraak met experts een voorstel voor stelselcriteria. Dit is een instrument voor het identificeren van de juiste standaarden en het toetsen van standaarden aan kwaliteitseisen. Na het Zorgcongres zal een proefperiode van ongeveer een half jaar starten waarin een aantal standaarden aan de hand van de conceptcriteria wordt getoetst. Het doel van de proefperiode is om concrete praktijkervaring op te doen waarbij er nog ruimte is om het toetsingsproces en de stelselcriteria verder aan te scherpen. Tijdens de workshop gaan we in gesprek over hoe we stelselcriteria in de praktijk willen gaan toepassen.
Fred Smeele, Paul Deurvorst, Cynthia Yang en Willem van Wingerden